Missió

La nostra escola, fidel a l’esperit franciscà i hereva de més de cent anys d’història al nostre municipi, té com a principal objectiu acompanyar als nostres alumnes perquè desenvolupin el seu projecte de vida, educant cor i intel·ligència, i així contribuir a una societat més solidària, més transparent, més fraternal i més sostenible.

La nostra raó de ser com a escola és educar a cada persona com a agent de canvi i transformació de la societat, de manera integral i harmònica. Per això oferim una educació integral que permet a l’alumne/a el desenvolupament de totes les seves capacitats, i una formació humana que li garanteix incorporar-se a la societat com a persona.

Com a escola cristiana i concertada,  estem oberts a tothom i tenim el compromís de vetllar per a la integració social de les diferents cultures i tradicions, fomentant la convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.

Per a educar integralment als nostres alumnes ens cal treballar conjuntament amb les famílies, dialogant, col·laborant i essent còmplices de l’educació dels seus fills i filles.

Vetllem també per ser una escola inserida en la realitat, cultura, esports, costums i tradicions del nostre municipi.