Visió

Treballem per a què la nostra escola sigui una comunitat d'aprenentatge oberta, viva i participativa; referent en creativitat i innovació, en la què els nostres alumnes siguin reconeguts pel seu nivell competencial, la seva gestió emocional, la seva educació en valors, i compromesos amb una societat plural i globalitzada.

Som una escola que aposta clarament per l’educació en valors i que permet a l’alumne desenvolupar al màxim totes les seves intel·ligències, on els infants són els protagonistes de l’acció educativa perquè reconeixem el caràcter únic i la història singular de cada alumne.

Com a escola franciscana fomentem la relació entre tots els membres de la comunitat educativa en la familiaritat, la confiança, el diàleg i la senzillesa per tal d’evitar qualsevol tipus de discriminació.