Valors

Els valors no s’eduquen, “s’ensenyen”, es mostren, es respiren en el dia a dia de l’escola i, per tant, han de ser compartits per tots els membres de la comunitat educativa.

Aquests valors compartits han de ser socials i cívics per tal de formar ciutadans íntegres, amb sentit crític, respectuosos, solidaris, creatius, participatius, autònoms, compromesos, .... sense oblidar que com a escola franciscana hem de transmetre humilitat, fraternitat, paciència, esforç i constància per a superar les dificultats, empatia amb la diversitat i alegria i agraïment per gaudir de les coses bones que la vida ens ofereix.

En definitiva, eduquem als nostres alumnes per a la convivència i la pau; per a la justícia i la solidaritat; en llibertat i per a la llibertat. Només així podrem construir un món més just, més humà, més pacífic, més solidari i més sostenible.