Portes Obertes Virtuals

L’escola Franciscanes Vilassar de Mar, amb 139 any d’història al nostre municipi, ens definim com una escola familiar, oberta, integradora, solidària i compromesa.

Treballem dia a dia per a què la nostra escola sigui un referent de qualitat però, sobretot, una escola on la dimensió humana, la comunicació i el coneixement personal siguin la base de la nostra tasca educativa.

Creiem que l’escola ideal no existeix perquè cada família té una escala de valors i unes expectatives singulars però vetllem per a assolir les característiques que, al nostre entendre, és el nostre ideal d’escola: 

L’escola ideal és aquella que té la capacitat de canviar. Canviar perquè els nens, les nenes, les famílies, els mestres, canvien però també el món canvia. Les descobertes científiques, tècniques, culturals i socials canvien ràpidament i ens demanen que l’escola també s’adapti a aquests canvis. Per tant, l’escola ideal és aquella capaç de ser una institució viva, dinàmica, oberta, dialogant, que s’interroga. I la nostra escola, malgrat la llarga història, tenim molt clar que no podem seguir treballant com anys enrere i, per això, innovem, variem metodologies, incorporem noves tecnologies, ... perquè volem ser una escola que educa en i per al segle XXI.

L’escola ideal ha de confiar en les capacitats de tots els seus alumnes. Per això ens definim com una escola integradora que, respectant les singularitats de cada infant, atén la diversitat perquè tots i cadascun d’ells, progressi.

L’escola ideal ha d’acollir i encoratjar la creativitat, la imaginació, la curiositat... per permetre que cada infant trobi el seu lloc al món. Per això defensem l’educació integral en què totes les dimensions de les persones i els aprenentatges que fem són rellevants. A la nostra escola totes les matèries són molt importants, també l'Educació Física, l’Educació per a la Salut, la Música, la Plàstica, ...

L’escola ideal valora i acull la participació de les famílies en el desenvolupament de l’educació i en la vida de l’escola. Per això ens definim com escola oberta perquè promovem activitats amb les famílies, demanem la seva col·laboració i també ens obrim a l’entorn i col·laborem amb moltes entitats del poble, participem, visitem, convidem...

L’escola ideal demana un compromís potent dels mestres que, com a professionals, han d’estar formats en la teoria i la pràctica de l’educació. El Claustre de mestres de la nostra escola és un equip humà que se sent l’escola com a seva i està obert als canvis, a la innovació, al treball en equip... sempre pensant en la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes i en el seu benestar.

I finalment, creiem que l’escola ideal també ha de ser conscient dels seus límits. Per això, abans d’incorporar noves metodologies cal estar segurs que serem capaços de portar-les a terme amb èxit. No s’hi val innovar, fer això o allò perquè és “moda”, prometre coses que no sabem si podem complir... La nostra escola és petita i això té avantatges i inconvenients. Només essent-ne conscients podrem seguir avançant.

I basant la nostra “manera de fer i de ser” en aquest model d’escola, el nostre Projecte Educatiu  és funcional i just. Funcional perquè fem que tots els aprenentatges tinguin una aplicació pràctica i útil que permetin als nostres alumnes adaptar-se de manera òptima en un món tan canviant, prioritzant que esdevinguin persones competents i no que només acumulin coneixements.  I just perquè l’educació ha de ser profundament compensatòria  i altament estimuladora de manera que tothom pugui donar el millor de si. Cada persona és singular però tots tenim capacitats i necessitats i tots els/les alumnes són mereixedors d’un tractament i d’un seguiment específics per tal de garantir-los una autèntica igualtat d’oportunitats. Però la nostra tasca educativa només serà eficaç i justa si la basem en la confiança entre les famílies i els mestres.

Podríem resumir la nostra línia pedagògica en tres eixos: el primer, assegurar les eines necessàries perquè els alumnes puguin accedir al coneixement (aprendre a aprendre); el segon, donar sentit al coneixement i fer-lo interessant per l’alumne i el tercer, desenvolupar les capacitats individuals, el coneixement d’un mateix, l’autocontrol i el treball en equip. Perquè, com deia Plutarc :” El cervell no és un vas que s’ha d’omplir , és un llum que s’ha d’encendre”.

Com ja hem destacat, la vessant humana és la nostra prioritat i per això volem el benestar dels alumnes, que els nens i nenes se sentin acollits des del primer dia perquè l’escola serà l’espai on passaran més hores. Volem que l’escola sigui un lloc amb vida i que tots els que formem la comunitat educativa el sentim com a propi.

Som una escola on el plaer d’aprendre no està renyit amb valors com l’esforç, la responsabilitat, el respecte... valors indispensables per a la vida.

Com a conclusió final volem destacar que ens comprometem a fer bé la nostra feina, a provocar en els infants el desig d’aprendre estimulant la seva curiositat, respectant les seves característiques personals, atenent les seves necessitats i... només així aconseguirem una educació de qualitat.

Infantil

Dia a dia P3

Primària

Anglès

Religió

Artístic

Psicomotricitat

Ed. Física

Salut

Festes

Mares i Pares