Menjador 2

La comissió de Menjador en fa el seguiment i està formada per representants dels pares i mares, un representant dels mestres del Consell Escolar, el responsable de l’empresa HOSTESA i la directora.

El cicle de menús és mensual i es poden consultar en aquesta mateixa pàgina web. L'Escola es reserva la possibilitat de modificar el menú diari en funció de problemes organitzatius d'última hora.

El servei de menjador es realitza des de l´inici del curs al setembre fins a finalitzar el curs al mes de juny i la franja horària d’aquest servei és des de les 12:30 a 15:00 pels alumnes d’E. Infantil i de 13:00 fins les 15:00 hores per als alumnes de Primària.

Del servei de menjador se’n pot fer ús de manera fixa o esporàdica. Aquells que decideixen quedar-se de forma esporàdica únicament han de comunicar-ho a la consergeria abans de les deu del matí. Els pares que ho desitgin també poden fer ús d’aquest servei de forma esporàdica, avisant també a consergeria abans de les deu del matí i el nombre està limitat a quatre pares per dia.

La modalitat d’usuari fixe pot ser de 2, 3, 4 o 5 dies setmanals, sempre els mateixos.

Els dies d’excursió, els alumnes usuaris de menjador disposaran de servei de pícnic.

Per a informació dels pares, a P-3 es confecciona una agenda diària. A P-4 i a P-5 es realitza un informe setmanal durant el primer trimestre i mensual durant el segon i tercer trimestre. A Primària es realitza un informe trimestral.