Dep. Orientació

Orientació Psicopedagògica

L´ equip de psicòlegs de l´escola està format per:

JORGE CATALÁN PEÑA i JOSEP Mª CAÑADA BELMONTE

Cadascun d’ells s’encarreguen de la meitat dels alumnes de cada classe i assumeixen el seguiment dels mateixos alumnes des de P-3 fins a 6è d´E.P.

FUNCIONS:

- Seguiment del desenvolupament maduratiu de l´alumne (llenguatge i personalitat) en coordinació amb la tutora.

- Realitzar observacions a l´aula o de forma individual dels alumnes segons la demanda de tutores o famílies.

- Diagnòstic, orientació i possible derivació a altres especialistes.

- Exploració preventiva a P-5, 1r, 2n i 6è d´E.P. (Octubre i Abril).

- Entrevistes, dubtes o consultes més individualitzades a través de les tutores.