Solicitut de plaça

Preinscripció i matriculació

Aquest espai està dedicat a acompanyar a les famílies en el procés de Preinscripció i Matriculació. Hi trobareu la informació necessària per seguir el procés de la manera més senzilla possible.

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques. En aquest sentit, el PROCICAT ha aprovat el Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar.

PERÍODES DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Preinscripció TELEMÀTICA

Preinscripció PRESENCIAL

Matriculació

del 13 al 22 de maig

del 19 al 22 de maig

del 13 al 17 de juliol

 

Es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció:

comunicacio@franciscanesvilassardemar.org

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR:

 • · Sol·licitud de preinscripció.
 • · Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
 • · Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. 
 • · Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

PROCEDIMENT:

 • · TELEMÀTICAMENT: del 13 al 22 de maig. La preinscripció es tramitarà online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat 
 • Caldrà enviar per e-mail el resguard de la sol·licitud telemàtica realitzada i la documentació necessària escanejada o fotografiada al correu comunicacio@franciscanesvilassardemar.org
 •  Rebreu un correu del centre confirmant la preinscripció.
 • · PRESENCIALMENT: del 19 al 22 de maig, de manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, s’organitza la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per a l’accés al centre mitjançant correu electrònic (comunicacio@franciscanesvilassardemar.org), amb trucada telefònica  al 648 43 56 46 .o utilitzant aquest aplicatiu:
 •  
 • · La sol·licitud que s'ha de portar completada en aquest cas, la trobareu aquí.
 • El codi de l'escola és 08026762-La Presentació de la Mare de Déu
 • · Un cop assignat l’alumnat al centre la matrícula es podrà formalitzar enviant un e-mail amb tota la documentació requerida escanejada (es respondrà amb un “Rebut” com a confirmació), o bé de manera presencial demanant cita prèvia.
 • · Per consular l'oferta de places.

MÉS INFORMACIÓ:

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, cal seguir les següents mesures de salut i seguretat:

 • · Al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions.
 • · Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • · Es recomana portar el vostre propi bolígraf.
 • · Ús de mascareta i guants.
 • · Manteniment de la distància de seguretat.
 • · Seguir les instruccions del personal del centre.
 • · No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes (en aquest cas es pot autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació).
 • · No és possible realitzar visites als centres.

En acabar el període de preinscripció publicarem els resultats de barem provisional en aquest mateix lloc web. Des d’ aquí us anirem informant de les novetats que puguin sorgir i del procés que cal seguir per a la matriculació.

Podeu trobar la informació dels criteris de prioritat, del Barem de puntuació i de tot el procés a:

www.queestudiar.gencat.cat