documentación

Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE SALIDA SOLO

AUTORIZACIÓN DE SALIDA CON PERSONA EXTERNA

AUTORITZACIÓ PER A PARTICIPAR A LES SORTIDES I ACTIVITATS ESCOLARS

FORMULARIO DE ALERGIAS

AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS