comedor

Servei menjador

L’espai del menjador és un servei que l’escola ofereix a totes les famílies que necessiten que els seus fills i filles siguin atesos durant el temps del migdia, entenent aquest servei, a banda d’un espai per poder dinar, com un complement de l’activitat educativa, un espai més on treballar l’educació integral del nostre alumnat a nivell cultural, social, lúdic i d’hàbits.

El servei de menjador està emmarcat dins el Projecte Educatiu de l’escola i comprèn dos àmbits diferenciats: el menjador i les activitats que desenvolupen els nens i nenes en l’horari del migdia, ambdós sota el control, vigilància i animació de monitors.

Aquest servei  pretén, a més a més de que els alumnes s’alimentin equilibradament, ajudar-los a conviure durant l’àpat i en les activitats de lleure. Per  això, des del servei de menjador es fomenta una alimentació sana i equilibrada, així com uns hàbits correctes de comportament a taula.

Des de l’escola gestionem i coordinem el servei de menjador a nivell d’inscripcions, baixes, modificacions i funcionament global i delega, a l’empresa HOSTESA, la gestió, el monitoratge, les activitats i l’elaboració del menjar.

Disposem d’una cuina totalment equipada i autosuficient per fer el menjar dels alumnes seguint el pla d’àpats proposat per l’empresa segons la Guia d’Alimentació Saludable en l’etapa escolar proporcionada per la Generalitat de Catalunya i revisats regularment pel CAP de Vilassar de Mar.

Menú del mes

Presentació empresa menjador

La comissió de Menjador en fa el seguiment i està formada per representants dels pares i mares, un representant dels mestres del Consell Escolar, el responsable de l’empresa HOSTESA i la directora.

El cicle de menús és mensual i es poden consultar en aquesta mateixa pàgina web. L’Escola es reserva la possibilitat de modificar el menú diari en funció de problemes organitzatius d’última hora.

El servei de menjador es realitza des de l´inici del curs al setembre fins a finalitzar el curs al mes de juny i la franja horària d’aquest servei és des de les 12:30 a 15:00 pels alumnes d’E. Infantil i de 13:00 fins les 15:00 hores per als alumnes de Primària.

Del servei de menjador se’n pot fer ús de manera fixa o esporàdica. Aquells que decideixen quedar-se de forma esporàdica únicament han de comunicar-ho a la consergeria abans de les deu del matí. Els pares que ho desitgin també poden fer ús d’aquest servei de forma esporàdica, avisant també a consergeria abans de les deu del matí i el nombre està limitat a quatre pares per dia.

La modalitat d’usuari fixe pot ser de 2, 3, 4 o 5 dies setmanals, sempre els mateixos.

Els dies d’excursió, els alumnes usuaris de menjador disposaran de servei de pícnic.

Per a informació dels pares, a P-3 es confecciona una agenda diària. A P-4 i a P-5 es realitza un informe setmanal durant el primer trimestre i mensual durant el segon i tercer trimestre. A Primària es realitza un informe trimestral.