aula matinal

Acollida al matí

El servei d’acollida és un espai lúdic i educatiu, tot oferint un servei a les famílies que el requereixen i que afavoreix la conciliació dels horaris laborals dels pares/mares amb els horaris escolars dels seus fills/es.

El servei d´acollida matinal de la nostra escola es realitza cada dia de 8h a 9h del matí.

Els alumnes a partir de les 8h del matí van arribant gradualment, segons les necessitats de cada família. El servei s’utilitza normalment pels mateixos alumnes, però cal tenir en compte que moltes vegades aquest servei també és de gran ajuda per aquelles famílies que ho necessiten esporàdicament.

Aquesta activitat es du a terme en una aula d’Educació Infantil. La persona responsable del servei d´acollida és una persona amb experiència a l´escola i que per tan coneix als alumnes.

Les activitats que s´organitzen durant aquesta hora d´acollida són lúdiques: pintar, dibuixar, construccions, contes, cançons, murals… També es realitzen manualitats que els alumnes s’emporten a casa.

L’escola valora aquest servei ofert d´una manera molt positiva ja que donem resposta a les necessitats més quotidianes de les famílies.

L´organització, la monitora i les activitats que es realitzen estan totalment d´acord amb el projecte educatiu de l´escola.