mvv

Missió

La nostra escola, fidel a l’esperit franciscà i hereva de més de cent anys d’història al nostre municipi, té com a principal objectiu acompanyar als nostres alumnes perquè desenvolupin el seu projecte de vida, educant cor i intel·ligència, i així contribuir a una societat més solidària, més transparent, més fraternal i més sostenible.

La nostra raó de ser com a escola és educar a cada persona com a agent de canvi i transformació de la societat, de manera integral i harmònica. Per això oferim una educació integral que permet a l’alumne/a el desenvolupament de totes les seves capacitats, i una formació humana que li garanteix incorporar-se a la societat com a persona.

Com a escola cristiana i concertada,  estem oberts a tothom i tenim el compromís de vetllar per a la integració social de les diferents cultures i tradicions, fomentant la convivència entre tots els membres de la comunitat educativa.

Per a educar integralment als nostres alumnes ens cal treballar conjuntament amb les famílies, dialogant, col·laborant i essent còmplices de l’educació dels seus fills i filles.

Vetllem també per ser una escola inserida en la realitat, cultura, esports, costums i tradicions del nostre municipi.

Visió

Treballem per a què la nostra escola sigui una comunitat d’aprenentatge oberta, viva i participativa; referent en creativitat i innovació, en la què els nostres alumnes siguin reconeguts pel seu nivell competencial, la seva gestió emocional, la seva educació en valors, i compromesos amb una societat plural i globalitzada.

Som una escola que aposta clarament per l’educació en valors i que permet a l’alumne desenvolupar al màxim totes les seves intel·ligències, on els infants són els protagonistes de l’acció educativa perquè reconeixem el caràcter únic i la història singular de cada alumne.

Com a escola franciscana fomentem la relació entre tots els membres de la comunitat educativa en la familiaritat, la confiança, el diàleg i la senzillesa per tal d’evitar qualsevol tipus de discriminació.

Valors

Els valors no s’eduquen, “s’ensenyen”, es mostren, es respiren en el dia a dia de l’escola i, per tant, han de ser compartits per tots els membres de la comunitat educativa.

Aquests valors compartits han de ser socials i cívics per tal de formar ciutadans íntegres, amb sentit crític, respectuosos, solidaris, creatius, participatius, autònoms, compromesos, …. sense oblidar que com a escola franciscana hem de transmetre humilitat, fraternitat, paciència, esforç i constància per a superar les dificultats, empatia amb la diversitat i alegria i agraïment per gaudir de les coses bones que la vida ens ofereix.

En definitiva, eduquem als nostres alumnes per a la convivència i la pau; per a la justícia i la solidaritat; en llibertat i per a la llibertat. Només així podrem construir un món més just, més humà, més pacífic, més solidari i més sostenible.