Portes Obertes

Preinscripció i matriculació curs 2024-2025

Aquest espai està dedicat a acompanyar a les famílies en el procés de Preinscripció i Matriculació. Hi trobareu la informació necessària per seguir el procés de la manera més senzilla possible.

Hi trobareu la informació necessària per seguir el procés de la manera més senzilla possible.

Codi del centre: 08026762 – La Presentació de la Mare de Déu

Per al segon cicle d’educació infantil, educació primària s’estableixen els calendaris següents:

La oferta inicial de places per a la preinscripció escolar del curs 2024-2025 és la següent:

MATRÍCULA ESCOLAR CURS 2024-2025

En aquest apartat es podrà consultar l’assignació al centre de l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i educació primària i educació secundària.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat una web del procés de Preinscripció i Matriculació.  Hi trobareu tota la informació sobre aquest procés: criteris que s’apliquen per resoldre situacions d’empat de les sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula, documents que cal aportar per realitzar la preinscripció i el calendari previst per fer la preinscripció i la matriculació del proper curs. Quan s’apropen les dates de matriculació, el Departament d’Ensenyament actualitza la informació.

Enllaç al web del Departament d’Ensenyament

https://preinscripcio.gencat.cat

Enllaç al web del Consorci d’Educació

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

Recordem que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. En aquesta, s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.